Banner
Select language
  • Ukrainian (UA)
  • Russian (CIS)
  • English (United Kingdom)
Groups "Power Plants"
       f3
Share link
Statistics
Educational process

Registration of articles by FEA

WARNING!!! WARNING!!! WARNING!!! Dear students of 5th and 6th year students! I give detailed information for the registration of articles in the collection of FEA. You can find out more ...

Monday, 14 May 2018

Читати далі...

Викладачі кафедри під керівництвом проф. Н.В.Костерєва співпрацюють в області моделювання динамічних процесів в енергосистемах з урахуванням особливостей енергопостачання від атомних станцій.
Розроблені :

  • комплексна математична модель енергоблоку з атомним реактором;
  • метод оцінки найбільш імовірних збурювань залежно від стану елементів системи;
  • метод аналізу електромагнітних перехідних процесів на основі математичного опису системи у формі зміни стану;
  • чисельно-аналітичний метод дослідження періодичного руху системи для аналізу асинхронних режимів енергосистем.

Запропоновані методи і моделі дослідження динаміки енергосистем з атомними електростанціями реалізовані у вигляді програмного забезпечення і використовуються в 17 енергетичних організаціях. В 1970 р. Під керівництвом доц.Слизського Е.П. починаються дослідження в області стійкості вузлів навантаження з потужними синхронними двигунами, які використаються на електроприводних компресорних станціях магістральних газопроводів. Викладачі кафедри брали активну участь в інститутській наукової тематиці, присвяченій раціональному використанню поновлюваних джерел енергії під керівництвом чл.-кор. АН України Г.И.Денисенко. Кафедра підтримує і розвиває контакти з академічними та галузевими науково-дослідними організаціями НАН України: Інститут електродинаміки, Інститут проблем матеріалознавства, Інститут автоматики тощо.

 

 

 

Напрямки досліджень

 

Керівник напрямку

 

•  комплексне моделювання і дослідження аварійних режимів на АЕС та динамічних режимів в енергосистемах, що містять АЕС в структурі генеруючих потужностей

канд. техн. наук, доц.

Бардик Є. І.

•  розробка теорії, методів і математичних моделей аналізу ризику експлуатації електростанцій з системою власних потреб

канд. техн. наук, доц.

Бардик Є. І.

•  моделювання і керування режимами енергосистем з використанням сучасних інформаційних технологій

докт. техн. наук, проф.

Костерєв М. В.

•  теорія, методи та алгоритми оцінки технічного стану електрообладнання на основі досягнень в області штучного інтелекту

докт. техн. наук, проф.

Костерєв М. В.