Банер
Вибрати мову
  • Ukrainian (UA)
  • Russian (CIS)
  • English (United Kingdom)
Групи "Електричні станції"
       f3
Поділитися
Статистика
Навчальний процес

Оформлення статтей ФЕА

УВАГА!!! УВАГА!!! УВАГА!!! Шановні студенти 5 та 6 курсу! Надаю детальну інформацію для оформлення статтей у збірник ФЕА. Детальніше ознайомитися можна тут.      З повагою, М.П. Болотний, асистент кафедри електричних ...

Понеділок, 14 травня 2018

Читати далі...
Вимоги до диплому
Найменування наукової теми  Короткий опис
2020_п "Розробка нечітких моделей електрообладнання АЕС для експертної системи підтримки прийняття рішень по управлінню ресурсом електрообладнання "

Предмет дослідження – оцінка технічного стану електрообладнання. Об’єкт дослідження – маслонаповнене та електромеханічне обладнання АЕС.

Суть процесу дослідження, розробки: задача оцінки технічного стану електрообладнання електростанцій відноситься до погано формалізованих та слабоструктурованих задач, тому для їх вирішення потрібно використовувати нечіткі моделі оцінки технічного стану електрообладнання. Їх формування потребує розробки правил логічного висновку щодо образу дефекту, визначення термів, побудови функцій належності вхідних змінних та їх адаптації до конкретного електрообладнання, розробки програмних продуктів.

В результаті виконаної роботи сформовані нечіткі моделі оцінки технічного стану маслонаповненого (трансформаторів) та електромеханічного (асинхронних двигунів) обладнання, що включають правила логічного висновку щодо образу дефектів і функції належності вхідних змінних, розроблено ієрархічну багаторівневу базу знань для експертної системи оцінки технічного стану електрообладнання електростанцій.

2255_п "Моделі прогнозування залишкового ресурсу і оцінки ризику пошкоджень електрообладнання електростанцій в умовах нечіткої інформації при збуреннях в електроенергетичній системі"

Предмет дослідження – прогнозування залишкового ресурсу і оцінка ризику пошкоджень електрообладнання. Об’єкт дослідження – електрообладнання електростанцій та підсистем ЕЕС. Мета роботи полягає в моделюванні технічного стану електрообладнання підсистем ЕЕС (систем власних потреб АЕС і ТЕС, структурні підрозділи обленерго, відповідальні вузли навантаження) для визначення прогнозованого залишкового ресурсу та ризику пошкоджень електрообладнання при збуреннях в ЕЕС і створення на цій базі прототипу експертно-діагностичної системи, яка дасть можливість оперативному персоналу приймати обґрунтовані та ефективні рішення.

У роботі розв’язано актуальну науково-практичну задачу розробки моделей та методів оцінки прогнозованого залишкового ресурсу та ризику пошкоджень електрообладнання (вимикачів та трансформаторів) електростанцій і підсистем ЕЕС в умовах нечіткої інформації, що реалізовано у програмному забезпеченні, яке складає інтелектуальну частину експертної системи підтримки прийняття більш ефективних та вірних рішень оперативним персоналом. 
2436_п "Розробка методів оцінки   стану підсистем ЕЕС при наявності зношеного електрообладнання та нечіткої інформації"

Предмет дослідження – ризик виникнення аварійної ситуації при відмовах електрообладнання. Об’єкт дослідження – електростанції та системи електропостачання ЕЕС. Мета роботи полягає в розробці методів та моделей аналізу перехідних процесів в підсистемах ЕЕС з врахуванням технічного стану ПЛ і зовнішніх збурень для оцінки ризику виникнення аварійних ситуацій та створення на цій базі програмних продуктів для підтримки прийняття   ефективних рішень оперативним персоналом. 

2635_п "Розробка математичного забезпечення для аналізу ризику експлуатації підсистем ЕЕС з атомними електростанціями"

Предмет дослідження: Аналіз ризику експлуатації підсистем електроенергетичних систем, що містять АЕС з системою електропостачання ВП. 

Об’єкт дослідження: підсистема електроенергетичної системи з АЕС, система електропостачання ВП електростанцій.

Мета роботи полягає в розробці математичного забезпечення для аналізу ризику експлуатації підсистем ЕЕС з АЕС, оцінки ризику знеструмлення системи електропостачання власних потреб теплових і атомних електростанцій, що дасть можливість приймати обґрунтовані превентивні економічні і технічні рішення.