Банер
Вибрати мову
  • Ukrainian (UA)
  • Russian (CIS)
  • English (United Kingdom)
Групи "Електричні станції"
       f3
Поділитися
Статистика
Навчальний процес

Оформлення статтей ФЕА

УВАГА!!! УВАГА!!! УВАГА!!! Шановні студенти 5 та 6 курсу! Надаю детальну інформацію для оформлення статтей у збірник ФЕА. Детальніше ознайомитися можна тут.      З повагою, М.П. Болотний, асистент кафедри електричних ...

Понеділок, 14 травня 2018

Читати далі...
Вимоги до диплому


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ

"Електричні станції" - це фахівці в галузі експлуатації, управління, проектування, а також менеджменту теплових, атомних та гідравлічних електростанцій, дослідження їх режимів.

Цей напрям підготовки забезпечує кафедра “ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ”, що заснована в 1922 році і є однією з авторитетніших у НТУУ «КПІ». За час існування на кафедрі підготовлено понад 2500 спеціалістів, з них 150 - для 32 країн світу. Серед випускників кафедри є міністри, академіки, директори енергокомпаній, провідні фахівці з різних напрямків електроенергетичної галузі. Серед них: Міністр палива і енергетики України – Продан Ю.В., Згуровський М.3. – колишній міністр освіти України, академік, д.т.н., нинішній ректор НТУУ "КПІ"; Чиженко І.М. - професор, лауреат премій, багато років працював завідуючим кафедрою ТОЕ, Баталов А.Г.- заступник директора НЕК "Укренерго", та інші відомі спеціалісти.

Випускники кафедри одержують грунтовну загально-технічну і технологічну підготовку, велика увага приділяється комп'ютерній підготовці майбутніх фахівців менеджменту електричних станцій та сучасним системам управління.

Грунтовна та всебічна підготовка фахівців дозволяє їм плідно працювати у багатьох підрозділах електроенергетики: на електростанціях, в установах електроенергетичних систем, розподільчих мережах та системах електропостачання промислових підприємств, науково-дослідних та проектно-конструкторських закладах електроенергетичного напрямку.

На кафедрі працює кваліфікований професорсько-викладацький колектив, до складу якого входять:1 д.т.н., 5 доцентів, к.т.н. Кафедра має сучасні лабораторії, клас ПЕОМ, об'єднаних у мережу з виходом до INTERNET, відео-клас для створення та перегляду навчальних відеофільмів.

Матеріально-технічне забезпечення

Лабораторія АВВ кафедри (ауд.004-20) оснащена сучасним обладнанням високовольтної та середньої напруги для розподілу електроенергії, обладнанням релейного захисту та автоматики електротехнічних систем, що використовується у навчальному процесі для проведення наукових досліджень і для підвищення кваліфікації працівників енергетичної галузі України. Завдяки можливості працювати на ньому студенти ознайомлюються з найкращими технологічними рішеннями і набувають відповідних експлуатаційних навичок з читання схем електричних з'єднань і виконання оперативних перемикань в розподільних пристроях, що, в свою чергу, дозволяє університету готувати спеціалістів тієї кваліфікації, яка потрібна нині вітчизняній економіці.  

22-1

Лабораторія "Електрична частина станцій та підстанцій" (ауд.003-20). В даній лабораторії відтворюють порядок оперативних перемикань при переході приєднань з однієї системи шин на іншу, вивід в ремонт секційного вимикача, вивчають конструктивні особливості високовольтних вимикачів, вимірювальних трансформаторів струму та напруги. Кожна дія порядку перемикань в період проведення ремонтних робіт супроводжується не тільки коментарем віртуального лектора, але і покроковою імітацією порядку перемикань в період проведення ремонтних робіт, а також зміною кольору відповідного оперативного переключення. Швидкість подачі кожної порції інформації регулюється студентом, що дозволяє кожному студенту вибирати свій індивідуальний темп роботи.

electro4ast

Лабораторія "Електродинамічна модель енергосистеми" (ауд.001-20). Електродинамічна модель енергосистеми з високою точністю імітує реальні умови експлуатації електрообладнання з урахуванням його особливостей. Тут розроблена і широко застосовується методика створення еквівалентної схеми приєднання станції до енергосистеми, дані для якої отримуються в процесі системних випробувань безпосередньо на об'єкті. 

Лабораторні заняття дозволяють вивчати перехідні процеси в одномашінной електричній системі, процес синхронізації синхронного генератора з електричною системою, заходи щодо обмеження струмів короткого замикання в електричних мережах, процеси при самозапуску двигунів навантаження та власних потреб електростанцій, схеми електричних з'єднань і порядок виконання оперативних перемикань в розподільних пристроях.

edm

edm2

Лабораторія "Дослідження перехідних процесів в ЕЕС" (ауд.025-20). Лабораторні заняття дозволяють вивчати перехідні процеси в електричних мережах, заходи щодо обмеження струмів короткого замикання в електричних мережах.

perehoda1

Лабораторія "Комп ютерного моделювання режимів роботи ЕЕС" (ауд.150-20). При проведенні занять з навчальних дисциплін «Перехідні процеси в електроенергетиці», «Перехідні електромеханічні процеси в електроенергетичних системах», «Протиаварійна автоматика і розрахунки стійкості енергосистем», «Проектування електричних станцій», «Програмні засоби для вирішення електроенергетичних задач» використовуються комплекси компютерних програм «Раток», «Компас», «Расар», «DIgSILENT Power Factory», які забезпечують:

- отримання навичок дослідження найпростіших електроенергетичних систем, як в усталеному режимі, так і в перехідному режимі при широкому спектрі збурень;

500px-gis1

- розрахунок симетричних та несиметричних усталених режимів, струмів КЗ для 1, 2 або трифазних мереж довільної конфігурації змінного і постійного струму;

- ведення перспективних схем за допомогою прив'язки елементів до часу введення і варіантів розвитку;

- аналіз низьковольтних і оптимізація розподільчих мереж;

- оптимізація режимів енергосистем та оцінка стану;

- моделювання електромагнітних і електромеханічних перехідних процесів, розрахунки статичної та динамічної стійкості;

- розрахунок, моделювання та координація систем РЗА, пристроїв силової електроніки, FACTS;

- моделювання та аналіз обважнених і аварійних режимів за критеріями N-1, N-m;

- визначення параметрів первинних регуляторів і величини обертового резерву потужності;

- аналіз систем збудження і автоматичних регуляторів напруги;

- визначення та налаштування параметрів стабілізаторів.

 powerfactory