"Електричні станції" - це фахівці в галузі експлуатації, управління, проектування, а також менеджменту теплових, атомних та гідравлічних електростанцій, дослідження їх режимів.

  Цей напрям підготовки забезпечує освітня програма “ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ”, що заснована в 1922 році і є однією з авторитетніших у НТУУ «КПІ». За час існування на кафедрі підготовлено понад 2500 спеціалістів, з них 150 - для 32 країн світу. Серед випускників кафедри є міністри, академіки, директори енергокомпаній, провідні фахівці з різних напрямків електроенергетичної галузі. Серед них: Міністр палива і енергетики України – Продан Ю.В., Згуровський М.3. – колишній міністр освіти України, академік, д.т.н., нинішній ректор НТУУ "КПІ"; Чиженко І.М. - професор, лауреат премій, багато років працював завідуючим кафедрою ТОЕ, Баталов А.Г.- заступник директора НЕК "Укренерго", директор з управління ОЕС України – головний диспетчер Віталій Зайченко, Головний інженер каскаду Київської ГЕС та ГАЕС Олег Урманов, начальник ВТВ філії. «Дніпровська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» та інші відомі спеціалісти.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТАНЦІЙ

Випускники кафедри одержують грунтовну загально-технічну і технологічну підготовку, велика увага приділяється комп'ютерній підготовці майбутніх фахівців менеджменту електричних станцій та сучасним системам управління.

Грунтовна та всебічна підготовка фахівців дозволяє їм плідно працювати у багатьох підрозділах електроенергетики: на електростанціях, в установах електроенергетичних систем, розподільчих мережах та системах електропостачання промислових підприємств, науково-дослідних та проектно-конструкторських закладах електроенергетичного напрямку.

На кафедрі працює кваліфікований професорсько-викладацький колектив, до складу якого входять:1 д.т.н., 5 доцентів, к.т.н. Кафедра має сучасні лабораторії, клас ПЕОМ, об'єднаних у мережу з виходом до INTERNET, відео-клас для створення та перегляду навчальних відеофільмів.

Матеріально-технічне забезпечення

Лабораторія АВВ кафедри (ауд.004-20) оснащена сучасним обладнанням високовольтної та середньої напруги для розподілу електроенергії, обладнанням релейного захисту та автоматики електротехнічних систем, що використовується у навчальному процесі для проведення наукових досліджень і для підвищення кваліфікації працівників енергетичної галузі України. Завдяки можливості працювати на ньому студенти ознайомлюються з найкращими технологічними рішеннями і набувають відповідних експлуатаційних навичок з читання схем електричних з'єднань і виконання оперативних перемикань в розподільних пристроях, що, в свою чергу, дозволяє університету готувати спеціалістів тієї кваліфікації, яка потрібна нині вітчизняній економіці.  

Лабораторія "Електрична частина станцій та підстанцій" (ауд.003-20). В даній лабораторії відтворюють порядок оперативних перемикань при переході приєднань з однієї системи шин на іншу, вивід в ремонт секційного вимикача, вивчають конструктивні особливості високовольтних вимикачів, вимірювальних трансформаторів струму та напруги. Кожна дія порядку перемикань в період проведення ремонтних робіт супроводжується не тільки коментарем віртуального лектора, але і покроковою імітацією порядку перемикань в період проведення ремонтних робіт, а також зміною кольору відповідного оперативного переключення. Швидкість подачі кожної порції інформації регулюється студентом, що дозволяє кожному студенту вибирати свій індивідуальний темп роботи.

Лабораторія "Електродинамічна модель енергосистеми" (ауд.001-20). Електродинамічна модель енергосистеми з високою точністю імітує реальні умови експлуатації електрообладнання з урахуванням його особливостей. Тут розроблена і широко застосовується методика створення еквівалентної схеми приєднання станції до енергосистеми, дані для якої отримуються в процесі системних випробувань безпосередньо на об'єкті. 

Лабораторні заняття дозволяють вивчати перехідні процеси в одномашінной електричній системі, процес синхронізації синхронного генератора з електричною системою, заходи щодо обмеження струмів короткого замикання в електричних мережах, процеси при самозапуску двигунів навантаження та власних потреб електростанцій, схеми електричних з'єднань і порядок виконання оперативних перемикань в розподільних пристроях.

 

Лабораторія "Дослідження перехідних процесів в ЕЕС" (ауд.025-20). Лабораторні заняття дозволяють вивчати перехідні процеси в електричних мережах, заходи щодо обмеження струмів короткого замикання в електричних мережах.

Лабораторія "Комп ютерного моделювання режимів роботи ЕЕС" (ауд.150-20). При проведенні занять з навчальних дисциплін «Перехідні процеси в електроенергетиці», «Перехідні електромеханічні процеси в електроенергетичних системах», «Протиаварійна автоматика і розрахунки стійкості енергосистем», «Проектування електричних станцій», «Програмні засоби для вирішення електроенергетичних задач» використовуються комплекси компютерних програм «Раток», «Компас», «Расар», «DIgSILENT Power Factory», які забезпечують:

 • отримання навичок дослідження найпростіших електроенергетичних систем, як в усталеному режимі, так і в перехідному режимі при широкому спектрі збурень;

 • розрахунок симетричних та несиметричних усталених режимів, струмів КЗ для 1, 2 або трифазних мереж довільної конфігурації змінного і постійного струму;
 • ведення перспективних схем за допомогою прив'язки елементів до часу введення і варіантів розвитку;
 • аналіз низьковольтних і оптимізація розподільчих мереж;
 • оптимізація режимів енергосистем та оцінка стану;
 • моделювання електромагнітних і електромеханічних перехідних процесів, розрахунки статичної та динамічної стійкості;
 • розрахунок, моделювання та координація систем РЗА, пристроїв силової електроніки, FACTS;
 • моделювання та аналіз обважнених і аварійних режимів за критеріями N-1, N-m;
 • визначення параметрів первинних регуляторів і величини обертового резерву потужності;
 • аналіз систем збудження і автоматичних регуляторів напруги;
 • визначення та налаштування параметрів стабілізаторів.