Викладачі освітньої програми Електричні станції.

 

 

   Бардик Євген Іванович – к.т.н., доцент, завідувач кафедри електричні станції (2008). У 1976 закінчив Київський політехнічний інститут. Кандидатську дисертацію захистив у 1994. З 2008 – професор.

   Наукова діяльність пов‘язана з комплексним моделюванням аварійних режимів АЕС, розробкою теоретичних засад та моделей діагностування технічного стану електрообладнання електростанцій в умовах нечіткої інформації для визначення ризику виникнення аварійних ситуацій та прийняття рішень. На базі інтелектуальних технологій діагностування технічного стану і управління режимами електрообладнання створив навчальні курси «Експлуатація та режими роботи електростанцій» та «Експертні системи діагностування електрообладнання та прийняття рішень». Підготував 3 навчальних посібники.
 
   Автор понад 150 наукових праць. В тому числі монографії «Нечітка логіка в управлінні та експлуатації об‘єктів енергетики» (2007 р.) та «Питання побудови нечітких моделей оцінки технічного стану об‘єктів електричних систем» (2010 р.).
 • Перехідні процеси в електроенергетиці;
 • Електрична частина електричних станцій та підстанцій;
 • Моделювання і аналіз ризиків в енергосистемах з АЕС;
 • Експлуатація і режими роботи теплових та атомних електростанцій;
 • Інтелектуальні системи діагностики електрообладнання та прийняття рішень. 
 • ORCID ID: 0000-0002-5776-1500
 • Scopus Author ID: 57200142134;   55874901000 
 • Сторінка викладача в Intellect.kpi.ua

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

   Костерєв Микола Володимирович – Професор, д.т.н., Почесний енергетик України (2008). Заступник голови спеціалізованої Ради.
 • Перехідні процеси в електроенергетиці;
 • Моделі технічного стану і режимів електрообладнання електричних станцій;
 • Математичне моделювання перехідних процесів енергосистем.

   Наукова діяльність пов`язана з моделюванням перехідних процесів енергосистем та визначенням технічного стану електрообладнання з використанням нечіткої логіки. На базі теорії перехідних процесів енергосистем створив навчальні курси «Математичне моделювання перехідних процесів енергосистем», «Динаміка енергосистем з АЕС» . Підготував 10 кандидатів наук.

   Автор понад 150 наукових праць, в тому числі 3 монографії і навчальний посібник. Основні праці: «Моделювання та динаміка атомних електростанцій при збуреннях в енергосистемі» (1986), «Нечітка логіка в управлінні та експлуатації об`єктів електроенергетики» (2007).

   «Питання побудови нечітких моделей оцінки технічного стану об'єктів електричних систем» (2010)

 

   Денисюк Петро Левкович – Доцент, к.т.н. 
 • Проектування електричних станцій;
 • Електрична частина електричних станцій та підстанцій;
 • Власні потреби електростанцій;
 • Гідравлічна частина електростанцій;
 • Основи теплових та гідравлічних електричних станцій.

   Напрям наукової діяльності – Моделювання перехідних процесів енергосистем та визначення технічного стану електрообладнання з використанням нечіткої логіки; опубліковано 76 наукових праць, підготував двох к.т.н.

 

 

   Матеєнко Юрій Петрович – Доцент, к.т.н. 
 • снови теорії надійності в електроенергетиці;
 • Менеджмент електростанцій;
 • Енергетична безпека та надійність об‘єктів електроенергетики;
 • Електрична частина електричних станцій та підстанцій.

   Напрям наукової діяльності – Енергетична безпека та надійність об‘єктів в електроенергетичних системах; опубліковано понад 40 наукових праць, має авторське посвідчення.

 

 

   Колесніченко Андрій Борисович – Доцент, к.т.н. 
 • Системи управління електрообладнанням електричних станцій та підстанцій;
 • Теорія автоматичного керування електрообладнанням електричних станцій;
 • Електрична частина електричних станцій та підстанцій;
 • Чинники успішного працевлаштування за фахом.
 • Практичні заняття:
 • Перехідні процеси в електроенергетиці.
 • Лабораторні роботи:
 • Перехідні процеси в електроенергетиці.

   Напрям наукової діяльності – дослідження і розробка методів управління режимами електричних мереж та систем; полікритеріальна оптимізація режимів розподільчих мереж з несиметричними навантаженнями; аналіз та оптимізація покажчиків якості електричної енергії; опубліковано понад 30 наукових праць. 

 

 

   Безбереж'єв Юрій Вікторович – старший викладач.
 • Перехідні процеси в електроенергетиці;
 • Електрична частина електричних станцій та підстанцій;
 • Вступ до спеціальності.

   Напрям наукової діяльності – Методи аналізу електромагнітних перехідних процесів; публіковано понад 30 робіт.

 

 

   Бондаренко В'ячеслав Іванович – старший викладач. 
 • Експлуатація і режими роботи електростанцій;
 • Електрична частина електричних станцій та підстанцій.
 • Практичні заняття:
 • Перехідні процеси в електроенергетиці;
 • Проектування електричних станцій.
 • Лабораторні роботи:
 • Експлуатація і режими роботи електростанцій;
 • Електрична частина електричних станцій та підстанцій.

   Напрям наукової діяльності – Моделювання перехідних процесів енергосистем та визначення технічного стану електрообладнання з використанням нечіткої логіки; опубліковано понад 30 робіт.

 

 

   Гаєвська Ганна Миколаївна – старший викладач. 
 • Математичні задачі енергетики;
 • Математичне моделювання об'єктів електроенергетики;
 • Практичні заняття:
 • Інформаційні системи для електроенергетичних задач.
 • Лабораторні роботи:
 • електрична частина станцій та підстанцій.

   Напрям наукової діяльності – Електрофізичні властивості композиційних електротехнічних матеріалів; фотоенергетика, опубліковано понад 30 робіт.

 

 

   Вожаков Роман Вікторович – асистент. 
 • Практичні заняття:
 • Математичні задачі енергетики;
 • Проектування електричних станцій;
 • Основи теплових та гідравлічних електричних станцій;
 • Інформаційні системи для дослідження електроенергетичних задач.
 • Лабораторні роботи:
 • Автоматизовані системи управління та оптимізація режимів електричних станцій;
 • Перехідні процеси в електроенергетиці;
 • Електрична частина електричних станцій та підстанцій;
 • Експлуатація і режими роботи електростанцій.

   Працює над дисертацією «Система підтримки прийняття рішення по управлінню ресурсом силового електрообладнання електричної станції».

 

 

   Болотний Микола Петрович – асистент, к.т.н. 
 • Протиаварійна автоматика і розрахунки стійкості енергосистем
 • Практичні заняття:
 • Програмні засоби для дослідження електроенергетичних задач;
 • Експлуатація та режими роботи  електростанцій;
 • Електрична частина електричних станцій та підстанцій;
 • Перехідні процеси в електроенергетиці;
 • Математичне моделювання перехідних процесів в енергосистемах;
 • Автоматизовані системи управління та оптимізація режимів електричних станцій;
 • Управління режимами електричних станцій.
 • Лабораторні роботи:
 • Перехідні процеси в електроенергетиці;
 • Протиаварійна автоматика і розрахунки стійкості енергосистем;
 • Електрична частина електричних станцій та підстанцій;
 • Експлуатація і режими роботи електростанцій;
 • Гідравлічна частина електростанцій.

  Напрям наукової діяльності – Системи підтримки прийняття рішення по управлінню ризиком експлуатації силового електрообладнання електроенергетичних систем з використанням апарату нечіткої логіки, нейронних мереж.