Навчання в аспірантурі кафедри

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. Навчання в аспірантурі та докторантурі провадиться при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Програма з підготовки аспірантів (PhD)

Навчання в аспірантурі на кафедрі. Здійснюється підготовка аспірантів, здобувачів та докторантів за спеціальностями:

05.14.02 – “Електричнi станцiї, мережi i системи”

141 – “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

За вказаними спеціальностями в НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” працює спеціалізована рада із захисту дисертацій.